Transporto priemonių stovėjimo aikštelės taisyklės

2021 – 07- 23d. 

 1. Transporto priemonės pastatymas automobilių stovėjimo aikštelėje (toliau – Stovėjimo aikštelė) yra sutarties tarp transporto priemonės vairuotojo, kuris yra transporto priemonės savininkas ar valdytojas, ir Stovėjimo aikštelę administruojančios įmonės – UAB „Kitoks miestas“, įmonės kodas: 303118462, buveinės adresas: Savanorių per. 123A, 03150 Vilnius ,  sudarymas toliau nurodytomis standartinėmis sąlygomis.
 2. Stovėjimo aikštelėje yra sumontuota moderni automatinė automobilių valstybinių numerių nuskaitymo sistema, privažiavus prie užtvaro kameros fiksuoja automobilio valstybinį numerį ir pakeliamas užtvaras. Išvažiuojant sistema veikia taip pat.
 3. Transporto priemonių Stovėjimo aikštelė yra privati teritorija. Stovėjimas šioje aikštelėje yra mokamas 24 val. per parą. Nemokamas stovėjimo laikas aikštelėje sumuojamas paros laikotarpyje . Stovėjimo laikas matuojamas sveikomis minutėmis, apvalinant į didesnę pusę. Transporto priemonių įvažiavimo laiko fiksavimas apskaičiuojamas sistemos .
 4. Stovėjimo aikštelėje nemokamas stovėjimo laikas 90 min. (devyniasdešimt) minučių . 
 5. Kitos sekančios minutės po nemokamo stovėjimo laiko, yra apmokestinamos : 60 min. (šešiasdešimt minučių ) – 1,00 EUR. (vienas euras ir 00 euro centų) .
 6. Apmokėti galima:                   
 •  6.1. Atsiskaitymas per parkuok.lt  (Bankinių atsiskaitymų operatoriai);
 •  6.2. Atsiskaitymas SMS žinute  (Mobiliojo ryšio operatoriai);
 •  6.3. Sudarant transporto priemonių  stovėjimo vietų ilgalaikės nuomos sutartis laikui: nuo  18.00 val. iki 08.00 val.

     7. Norint įvažiuoti į Aikštelę, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • 7.1. Transporto priemonę sustabdyti prie įvažiavimo barjero;
 • 7.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys transporto priemonės valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
 • 7.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.

      8. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • 8.1.  Apmokėti už transporto priemonės  stovėjimą pasirinktu būdu;
 • 8.2. Transporto priemonę sustabdyti prie išvažiavimo barjero;
 • 8.3. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio numerį ir pasikels barjeras.
 • 8.4. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.

      9. Asmeniui apmokėjus mokestį už ne savo transporto priemonės stovėjimą  stovėjimą, pinigai nėra grąžinami.

    10. Užtvarui nepakilus, transporto priemonės valdytojas privalo patraukti automobilį nuo pravažiuojamosios dalies ir, jei viršytas nemokamas stovėjimo laikas, susimokėti šių Taisyklių 6.p. vienu iš atsiskaitymo būdų

    11. Stovėjimo aikštelę administruojanti įmonė nėra  atsakinga už šioje Stovėjimo aikštelėje  parkuojamų transporto priemonių bei juose esančių pilnamečių/nepilnamečių asmenų saugumą ir/arba  turto saugojimą .

   12. Kilus kitiems klausimams, pastebėjus parkavimo įrangos gedimams, skambinti telefono Nr. : +370 686 66780 .

   13. Transporto priemonės Stovėjimo aikštelėje turi būti statomos vadovaujantis kelių ženklinimu ir kelio ženklais. Transporto priemonės valdytojas ir/ar savininkas yra atsakingas už tinkamą transporto priemonės pastatymą. Dėl netinkamo įvažiavimo ir/ar išvažiavimo ir/ar  mokėjimo tvarkos – visa atsiradusi žala bus išieškota iš asmens, dėl kurio veiksmų įranga buvo sugadinta.

   14. Transporto priemonių valdytojas(i) ir/ar savininkas(i)  yra atsakingi už Stovėjimo aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą.

   15. Netinkamai pastačius transporto priemonę, t. y. nesivadovaujant kelių ženklinimu, užimant dvi stovėjimo vietas, lengvajam automobiliui išvažiavus iš Stovėjimo aikštelės nesusimokėjus, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Tokiu atveju Transporto priemonės valdytojas ir/ar  savininkas privalės : 

 • 15.1. sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas t.y. naudojimąsi Stovėjimo aikštele ;
 • 15.2. už įsipareigojimų nevykdymą privalės sumokėti 30,00 EUR. (trisdešimt eurų ir 00 euro  centų)  kompensaciją už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai, kad atlygintų UAB „Kitoks miestas“ faktines išlaidas, susijusias su taisyklių pažeidimo kontrole.

              16. Stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimas fiksuojamas filmuota vaizdo medžiaga arba nuotraukomis, apie pažeidimą informuojant LR įstatymų nustatyta tvarka policiją dėl  transporto priemonės valdytojo ir/ar savininko asmenybės ir kitų duomenų nustatymo bei pažeidimo kvalifikavimo. 

              17. Transporto priemonės valdytojas ir/ar savininkas reikalavime nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos į reikalavime nurodytą sąskaitą. 

             18. Informuojame, kad jei mokestis ir/ar kompensacija nebus sumokėti laiku, tai  skolos išieškojimas kartu su visa informacija  t.y. su skolininko asmens duomenimis, be atskiro pranešimo bus perduotas vykdyti tretiesiems asmenims, skolos išieškojimo tikslais .

             19. Už mokesčio ir/ar kompensacijų sumokėjimą yra atsakingas transporto priemonės valdytojas ir/ar savininkas , išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo .

            20. Transporto priemonių stovėjimo paslaugas šioje aikštelėje teikianti įmonė – UAB „Kitoks miestas“  tvarko  asmens duomenis (transporto priemonių valstybinius numerius, šių valstybinių numerių foto nuotraukas ir kiti kitus su paslaugos teikimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius asmenį indentifikuojančius duomenis ).

Visa informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises pateikiama :

www.citypro.lt .

_________________________________